Fiskeri i fjord, sø og å

Fiskeri i fjorde, søer og åer

Lemvig Sø
Søen er beliggende i Lemvig by. Her er de hyppigste fiskearter gedde, aborre, ål og skalle. Du kan parkere på den store p-plads lige ved siden af søen.

Gjellerodde
På Gjellerodde er der gode muligheder for at fange havørred og hornfisk. Nordkysten er særlig god om foråret. Bemærk, at alt fiskeri i Gjeller Sø er forbudt. Du kan parkere bilen ved ”Odden” Gjellerodde Cafeteria og Minimarked, Gjelleroddevej og ved henholdsvis Øst- og Nordstranden.

Langs Limfjorden finder du også gode fiskemuligheder. F.eks. ved Oddesund, 20 km’s kørsel nordøst fra Lemvig, eller ved Remmerstrand og Toftum Bjerge, hvor du blandt andet kan fiske efter havørreder.

Resensøen v/Marstal
Ca. 15 km. øst for Lemvig. Her finder du fiskearter som bækørred, regnbueørred, suder og ål.
Denne fiskeplads kræver et specielt fiskekort, som kan købes hos Buus i Lemvig.

Storåen
Ca. 30 km fra Lemvig, finder du et af de største ferskvandssystemer i Danmark.
Dette kræver et specielt fiskekort, som kan købes på www.fiskekort.dk.

Frit fiskeri i statsskovene:

I mange søer i statsskovene er der frit fiskeri, hvilket betyder, at man kan fiske gratis. Er man under 18 år eller over 65 år, behøver man ikke engang et fisketegn i disse søer.
Find alle søerne med frit fiskeri på friluftskortet, Udinaturen.

Lokalt/ i Klosterheden, finder du disse områder:

Dolmosen
Moselyst i Klosterheden 
Møllesøen (dog kun for unge)

Fiskekort (dagkort):

Vil du fiske i specifikke åløb og søer, som du ikke finder nævnt ovenfor, skal du i de fleste tilfælde have et fiskekort - ud over det statslige fisketegn. Flere kan købes online her.
Fiskekort.dk er et online univers, der sælger fiskeoplevelser i form af fiskekort og fisketure, som udbydes af lyst- og sportsfiskerforeninger samt kommercielle udbydere, f.eks. Put & Take-søer og fiskekuttere. 

Del denne side