Hvad er Klimatorium | Visitnordvestjylland

Hvad er Klimatorium

Lemvig Klimatorium er en del af Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC) som er et 6-årigt klimaprojekt, der løber frem til udgangen af 2022. Det overordnede mål med samarbejdet i C2C CC er at sikre værdier mod ødelæggelser forårsaget af kraftige klimaændringer.
Klimatoriets hovedformål er at fokusere på saltvand; at samle viden om vand med relevans for såvel erhvervslivet som for turismen og befolkningen.

Klimatoriet i Lemvig og AquaGloben i Skanderborg er fyrtårnsprojekter, som skal understøtte vidensdeling og formidling om vand.
Klimatoriets bygning vil stå færdig primo 2020. Bygningen vil være energineutral.
Lemvig Vand og Spildevand A/S er hovedaktør.

Første fase: Først skal muligheder og interesser for turisme identificeres og undersøges og det skal undersøges hvilke muligheder der er for samarbejde med andre attraktioner i området. På basis af disse identificeringer vil klimatoriets endelige koncept blive fastlagt. Forundersøgelserne foretages af vores rådgiver Niras.

Anden fase: Klimatoriet tages i brug